КЕРІВНИК БУДЕ РОЗРАХОВУВАТИСЯ ПО БОРГАМ ТОВАРИСТВА СВОЇМ МАЙНОМ

17.06.2018 набрав чинності Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Метою прийняття даного Закону, згідно пояснювальної записки до законопроекту, є вдосконалення регулювання відносин, які пов’язані із створенням, діяльністю та припиненням товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Зокрема, частиною 3 ст. 31 Закону встановлено обов‘язок виконавчого органу товариства (директора або дирекції)  скликати загальні збори у випадку зниження більш ніж на 50 відсотків вартості чистих активів товариства, порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, що може свідчити про наявність ознак неплатоспроможності або її загрози. Даний механізм покликаний на своєчасне повідомлення учасників товариства про наявність кризових явищ, які можуть мати як внутрішні (помилки директора чи неправильно обрана комерційна стратегія), так і зовнішні (ринкова криза чи форс-мажор) причини.

Своєчасне інформування учасників має наслідком невідкладного впровадження відповідних заходів для запобігання банкрутству товариства і здійснення контролю за діяльністю директора.

У разі порушення директором обов'язку (навмисно чи за бездіяльності) щодо скликання загальних зборів учасників та визнання товариства банкрутом, директор (члени дирекції) солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. Тобто, у разі недостатності вартості майна товариства для погашення боргів товариства, задоволення вимог кредиторів буде здійснюватися за рахунок особистого майна директора.

Слід відзначити, що до відповідальності директора/дирекцію може бути притягнуто протягом трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

   Арбітражний керуючий Філатов В.А. наголошує, що учасникам, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном), директору слід постійно контролювати фінансово-господарський стан товариства, організовувати проведення відповідного аналізу, виявляти ознаки неплатоспроможності і своєчасно вживати заходи для запобігання банкрутству.