БАНКРУТСТВО ПОСТАЧАЛЬНИКА Є ДОСТАТНЬОЮ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПОЗАПЛАНОВОЇ ВИЇЗДНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПЛАТНИКА ПДВ (ПОСТАНОВА КМУ № 1238 ВІД 27.12.2010р.)

Постановою Кабінету Міністрів України № 1238 від 27.12.2010р. затверджено перелік достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку…


У переліку затверджено такі підстави, як:

порушення справи про банкрутство;


відсутність протягом попередніх 24 послідовних звітних
податкових періодів (місяців) (для платників податку з квартальним
звітним періодом – протягом попередніх восьми послідовних звітних
періодів) документальних планових перевірок;

наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців записів (стосовно платника та/або його
постачальників) про:

- відсутність підтвердження відомостей, внесених до
зазначеного Реєстру;
- відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);
- прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи,
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
- визнання повністю або частково недійсними установчих
документів чи змін до установчих документів юридичної особи;
- припинення державної реєстрації юридичної особи чи
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, стосовно
яких відсутні рішення або відомості, які є підставою для
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.


Крім того, платник податку на додану вартість для виключення можливості проведення перевірки, відповідно до Постанови КМУ № 1238, зобовязаний мати, зокрема, працівників, які перебувають у трудових відносинах з платником чисельністю не менш ніж 20 осіб з середньою заробітною платою усіх працівників, яка б була не менш ніж у 2,5 рази більшою за мінімальний установлений законодавством рівень та основні фонди для провадження задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку має перевищувати суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців.

Однією з особливостей даного переліку, затвердженого Постановою КМУ № 1238, відзначає Арбітражний керуючий Філатов Владислав Арнольдович, є те, що даний перелік підстав, який надає податковим органам право для проведення документальної позапланової виїздної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку навіть у разі настання зазначених у переліку підстав відносно будь-якого з постачальників такого податку.