Ліквідація підприємств (банкрутство). Кількість збільшується!

При проведені аналізу судових справ, про визнання боржників банкрутами, які розглядалися Господарським судом м. Києва за період, починаючи з січня 2008 року по січень 2009 року, можна констатувати, що їх кількість значно (більш ніж в три рази!) збільшилася…

 

При проведені аналізу судових справ, про визнання боржників банкрутами, які розглядалися Господарським судом м. Києва за період, починаючи з січня 2008 року по січень 2009 року, можна констатувати, що їх кількість значно (більш ніж в три рази!) збільшилася – відзначає Арбітражний керуючий, Філатов Владислав Арнольдович . Проте, ситуація відносно збільшення кількості відкритих справ про банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності або початок ліквідаційної процедури підприємств знаходиться не на вершині свого розвитку. Тому керівникам підприємств слід уважніше і обережніше ставитись до питань взаємин зі своїми контрагентами. Особливу увагу, враховуючи економічну ситуацію, необхідно приділяти підтвердженню платоспроможності контрагента і його ліквідності.
Слід зазначити, що якщо у 2008 році сферою діяльності суб’єктів господарювання, відносно яких було порушено справу про банкрутство, були різні галузі народного господарства, то у 2009 році просліджується чітка тенденція збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності – боржників (банкрутів), які мають відношення до будівництва.
Дійсно, будівельна галузь в країні знаходиться в жалюгідному стані і переживає далеко не кращі часи. Таким чином, на діяльності будівельних компаній відбиваються наслідки нестабільної ситуації в економічній і фінансовій сфері, як в Україні, так і в світі.
За відсутності «живого» будівельного ринку, його динаміки і витребуваності, будівельні компанії, особливо невеликі, не в змозі утримувати за свій рахунок робітничий персонал, виробничі потужності, необхідну техніку. Слідством є накопичення заборгованості по виплаті заробітної плати, кредиторській заборгованості, обов’язковим відрахуванням до бюджетів різних рівнів.
При цьому дуже важливо органу управління підприємства мати повне уявлення про фактичні фінансові і економічні можливості його підприємства. Існує об’єктивна потреба в правильній оцінці стану фінансово-господарської діяльності підприємства. За відсутності господарської діяльності суб’єкта єдиним правильним рішенням є припинення такого підприємства, його ліквідація. При цьому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено зобов’язання ліквідатора (ліквідаційній комісії) звернутися до суду із заявою про відкриття справи про банкрутство юридичної особи, яка ліквідується в разі виявлення недостатності вартості майна для задоволення вимог кредиторів. Таким чином, процедурою банкрутства встановлюється порядок та умови повного або часткового задоволення вимог кредиторів.
Враховуючи специфічність і складність вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією підприємств або їх банкрутством, Арбітражний керуючий, Філатов Владислав Арнольдович вважає, що корисне і часто необхідно звертатися за консультаціями і правовою допомогою до професіоналів.