Внесені зміни до Положення про Державний департамент з питань банкрутства

11 лютого 2009 року Кабінет Міністрів України своєю постановою № 81 вніс зміни до Положення про Державний департамент з питань банкрутства…

 

11 лютого 2009 року Кабінет Міністрів України своєю постановою № 81 вніс зміни до Положення про Державний департамент з питань банкрутства, затвердженого постановою КМУ від 19 квітня 2006р. № 533 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1190). Положення доповнено пунктом 4 такого змісту (Департамент відповідно до покладених на нього завдань):
«- здійснює моніторинг стану задоволення вимог кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати з метою використання зазначеної інформації під час здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих;»
Тим самим підвищено контроль за додержанням порядку, визначеному законом, в разі спрямування коштів, одержаних від продажу майна боржника, на задоволення вимог кредиторів. Адже відповідно до ст. 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом» вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати задовольняються ліквідатором у першу чергу. Додержання цього порядку є обов’язком арбітражного керуючого. Невиконання або неналежне виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого, може бути підставою для усунення арбітражного керуючого від виконання ним своїх обов’язків і навіть для анулювання ліцензії.
Аналізуючи результати діяльності арбітражних керуючих, Державний департамент з питань банкрутства, готує та подає на розгляд Мінекономіки відповідні матеріали з висновками та пропозиціями. Таким чином, діяльність арбітражних керуючих знаходиться під пильним наглядом і контролем.
Кредитори, при поданні господарському суду пропозиції з кандидатурою щодо призначення арбітражного керуючого мають приділяти увагу, як досвіду так і бездоганній репутації, адже арбітражний керуючий зобов’язаний діяти сумлінно та розумно, при цьому враховувати інтереси не тільки кредиторів, але і боржника.
Враховуючи специфічність і складність питань, пов’язаних з управлінням підприємством в разі його неплатоспроможності та застосуванням щодо боржника однієї з судових процедур банкрутства (розпорядження майном боржника, мирова угода, санація (відновлення платоспроможності) боржника, ліквідація банкрута) Арбітражний керуючий, Філатов Владислав Арнольдович вважає, що корисне і часто необхідно звертатися за консультаціями і правовою допомогою до професіоналів .