ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ПІДПРИЄМСТВ, У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЯКИХ ЧАСТКА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ПЕРЕВИЩУЄ П’ЯТДЕСЯТ ВІДСОТКІВ

 

Наказом Міністерства юстиції України від 26.02.2013р. № 327/5 затверджено Порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства…


Наказом від 26.02.2013р. № 327/5 також рекомендовано арбітражним керуючим, призначеним судом розпорядниками майна, при здійсненні аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства, його становища на ринках та аналізу фінансового становища керуватися затвердженим цим наказом Порядком.

Затвердженим Порядком встановлено, що Аналіз фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі – Аналіз) проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року № 1361), а арбітражний керуючий, призначений судом розпорядником майна, проводить Аналіз до проведення перших зборів кредиторів.