ЗАКОНОМ УКРАЇНИ № 1226 ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ст. 35 ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ ЩОДО ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ

 

Законом України № 1226 від 17.04.2014р., який набрав чинності 08.05.2014р., внесено зміни до статті 35 Господарського процесуального кодексу України щодо підстав звільнення від доказування.


Як зазначають депутати Верховної Ради України, у даній сфері правового регулювання діє Господарський процесуальний кодекс України (ГПК України)Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПК України) та Кодекс адміністративного судочинства України (КАС України). Питання застосування преюдиції судами адміністративної юрисдикції вирішується відповідно до частини першої статті 72 КАС України, судами цивільної юрисдикції – відповідно до частини третьої статті 61 ЦПК України. Зазначені положення КАС України та ЦПК України необхідно було врахувати у статті 35 ГПК України

Отже, положення ст. 35 ГПК України, як занадто застарілі, приведено у відповідність до статей 61 ЦПК України та 72 КАС України.

Відповідно до внесених змін обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, крім тих, які встановлені рішенням третейського суду, що набрало законної сили, не підлягатимуть доказуванню при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином, у статті 35 ГПК України більш чітко врегульовано питання застосування преюдиції залежно від суб’єктного складу сторін у господарській справі та сторін у цивільній, адміністративній чи кримінальній справі.

Арбітражний керуючий Філатов Владислав Арнольдович вважає за доцільне звернути увагу на зазначені зміни практикуючих правників.