ДЕЯКІ ЗМІНИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВНЕСТИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ”

Відповідно до включених до порядку денного сесії Верховної Ради України проектів Законів (№ 3132 та № 3163), які передбачають внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства, у Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачається, зокрема, внесення наступних змін:

1. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, виключається з числа учасників у справі про банкрутство (абзац 16 ст. 1);
2. Боржник, щодо якого були застосовані судові процедури банкрутства, не буде вважатися особою, що не має неврегульованих грошових зобов’язань (ч.4 ст.7);
3. До заяви кредитора про порушення справи про банкрутство будуть додаватися, на вибір або судове рішення, що набрало законної сили, про задоволення вимог кредитора, або відповідна постанова органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження (ч.2 ст.11);
4. Суд має відмовляти в порушенні провадження у справі про банкрутство, якщо не буде покрито витрати по справішляхом авансування заявником на депозитний рахунок нотаріуса винагороди розпоряднику майна та відсутні інші джерела покриття цих витрат (ч.7 ст. 16);
5. Змінюється черговість погашення боргу кредитора за недійсним правочином (договором) або спростованою майновою дією з першої черги на четверту (ч.3 ст. 20);
6. Встановлюється, що забезпечений кредитор набуває статусу конкурсного кредитора в частині тих вимог, щодо яких він відмовився від забезпечення (ч.2 ст. 23);
7. Виключається положення щодо здійснення внесення змін до затвердженого судом реєстру вимог кредиторів виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі правонаступництва(ч.2 ст.25);
8. Визнається повноважними збори кредиторів (наступних післі перших), не залежно від кількості присутніх на них кредиторів, рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх кредиторів (ч.2 ст. 26);
9. Виключаються з компетенції комітету кредиторів прийняття низки рішень (ч. 8 ст. 26, ч.6, 7 ст. 29, ч.5 ст. 36, ч.5 ст.77), які передаються до компетенції загальних зборів;
10. Змінюється термін цілісний майновий комплекс на єдиний майновий комплекс (ст.33);
11. Початкова ціна майна боржника, в тому числі майна боржника, як єдиного майнового комплексу визначається арбітражним керуючим (ч.6 ст. 33, ч.1 ст. 43);
12. Виключається прийняття господарським судом рішення про введення процедури санації після визнання боржника банкрутом (ч.2 ст. 37);
13. Виключається обов’язок ліквідатора використовувати під час проведення ліквідаційної процедури тільки один рахунок боржника в банківській установі (ч.7 ст. 41);
14. Оплата поточних витрат, у тому числі витрат на процедуру та винагороду арбітражному керуючому у ліквідаційній процедурі здійснюватиметься до виплати кредиторам, тобто позачергово (ч.8 ст. 41, ст. 45);
15. Продаж майна банкрута здійснюватиметься виключно на аукціоні, окрім товарів, які швидко псуються( ст. 44);
16. Виключається обов’язок здійснення продажу ліквідатором майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу ( ч.5 ст. 44);
17. На задоволення вимог кредиторів спрямовиватимуться усі кошти банкрута, а не тільки кошти, одержані від продажу майна ( ч.1 ст. 45);
18. Виключається положення про те, що вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними (ч. 5 ст. 45, ч. 4 ст. 83);
19. Виключається передача непроданих активів боржника в управління визначеній господарським судом юридичній особі, яка зобов’язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів боржника за рахунок отриманих активів (ч. 6,7 ст. 45);
20. Виключається необхідність схвалення звіту ліквідатора комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків) (ч.1 ст.46);
21. Встановлюється обов’язок переможцю аукціону сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням сплаченого гарантійного внеску та сплаченої частини ціни) протягом 5 робочих днів з дня оголошення переможця (ч.4 ст. 71);
22. Виключається обов’язок арбітражного керуючого попередньо погоджувати мирову угоду з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків (ч.7 ст. 77);
23. Виключається дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України, як обов’язкової умови для звернення такого боржника до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство (ч. 1 ст. 95).