ЛІКВІДАЦІЯ БАНКРУТА ПІД ДЕРЖАВНИМ НАГЛЯДОМ (КОНТРОЛЕМ).

10 вересня 2010 року Міністерством економіки України оприлюднено проект наказу Міністерства економіки України “Про деякі питання здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)” далі – проект наказу….

Як зазначається міністерством, проект наказу розроблений з метою поліпшення прозорості заходів державного контролю та зменшення ризику необґрунтованого обтяження окремо взятого суб’єкта господарювання під час здійснення планових заходів державного контролю у сфері господарської діяльності арбітражними керуючими.

Наказом передбачається затвердження уніфікованої форми акту та переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності додержання арбітражним керуючим ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та його державна реєстрація у Міністерстві юстиції України.

На думку міністерства, впровадження акту дасть змогу вдосконалити систему державного нагляду за додержання арбітражним керуючим ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), створенню прозорості діяльності посадових осіб, які провадять перевірки, встановить чіткі прозорі вимоги до форми акту додержання арбітражним керуючим ліцензійних умов, підвищити якість послуг, що надаються арбітражними керуючими, (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами), зменшити кількість правопорушень з боку арбітражних керуючих.

Очікується, що для суб’єкта господарювання впровадження акта надасть можливість забезпечити здійснення контролю правомірності здійснення заходів державного контролю відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, забезпечити системність, прозорість та збалансованість державного контролю у сфері господарської діяльності арбітражних керуючих. 

На думку арбітражного керуючого, Філатова Владислава Арнольдовича, якість послуг, що надаються арбітражними керуючими, (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) необхідно підвищувати, до речі постійно, як і необхідно удосконалювати деякі норми законодавства. У зв’язку з цим, прийняття зазначеного наказу є результатом послідовних дій, направлених на формування чітко сформульованих та всім зрозумілих правових норм. Адже чітко регламентоване оформлення акту перевірки виключить можливість неоднозначного тлумачення вимог законодавства, та дозволить підвищити якість перевірок і відповідальність посадових осіб органу контролю, які такі перевірки проводять.

Зазначений наказ передбачено затвердити прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законів України”. Зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться Державним департаментом з питань банкрутства, що діє у складі Мінекономіки, протягом місяця з дня оприлюднення за адресою: 03680, м. Київ, вул. П. Любченка, 15, адреса електронної пошти: normativ@sdb.gov.ua.

Також коментарі до цього документу можна залишити на сайті Мінекономіки (розділ “Обговорення проектів документів”) та урядовому сайті “Громадське суспільство і влада” (розділ “Консультації з громадськістю”).

Необхідно зазначити, що на даний час контроль за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) регулюється Порядком, затвердженим Наказом Держкомпідприємництва та Мінекономіки від 13 лютого 2002 р. № 22/35 .

ПРОЕКТ

АКТ ПЕРЕВІРКИ
дотримання арбітражним керуючим
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)
ІПН _________, ________
(адреса, телефон)
_______________.
ліцензія серії ______ № _______
від ________________
(дата видачі ліцензії)
виданої_________
(найменування органу, що її видав)
місце проведення перевірки_________________
з ___ _____________ 20__ року до ___ ____________ 20__ року

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки
Тип здійснюваної перевірки
Наказ № ???? від ??.??.???? р.
Посвідчення на перевірку № ???? від ??.??.???? р. планова ( позапланова)

Початок перевірки число місяць рік година
Завершення перевірки число місяць рік година

Особи, що беруть участь у заході:
Посадові особи (назва органу контролю): _________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)
Уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи: ___________________
(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова
була у період з ??.??.???? р. по ??.??.???? р.;
Акт перевірки від ??.??.???? р. чи не було взагалі
Позапланова ? була у період з ??.??.???? р. по ??.??.???? р.;
Акт перевірки від ??.??.???? р. чи не було взагалі

Питання, діяльності арбітражних
керуючих, що підлягають перевірці


Перелік питань визначається у кожному конкретному випадку відповідно до питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

При проведення позапланового заходу перелік питань визначається лише з тих питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу перелік питань визначається у кожному конкретному випадку

Перелік документів, що були досліджені комісією у ході проведення перевірки:
_____________________________________________________________________________

Порушення вимог законодавства, виявлені в ході заходу
державного нагляду (контролю)
№ п/п
Нормативний акт, вимоги якого порушено,
реквізити норми
Детальний опис виявленого порушення

Висновок: ___________________________________________________________________________________________
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб’єкта господарювання)

№ п\п
Питання, що підлягають контролю з боку підприємства
Так
Ні
НВ
НП
Нормативне обґрунтування
1. Про проведення планової перевірки підприємець письмово попереджений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку
(частина 4 статті 5 ЗУ №877*)
2. Посвідчення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено
(частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ №877)
3. Копію посвідчення на перевірку надано
(частина 5 статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ №877)
4. Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)
(частина 12 статті 4 ЗУ №877; Наказ №18)
5. Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки
(частина 1 статті 6 ЗУ №877)

* ЗУ №877 – Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Пояснення, зауваження або заперечення, щодо проведеного заходу та складеного Акту, що мають місце з боку підприємства
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб’єкта господарювання)

№ п/п
Опис пояснень, зауважень або заперечень

Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи органу контролю:

посада

підпис

прізвище, ім’я та по-батькові

Даний Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акту отримав:

посада

підпис

прізвище, ім’я та по-батькові

дата ____________

Акт підписувати відмовився:

посада

прізвище, ім’я та по-батькові

дата

Директор Державного
департаменту з питань банкрутства І. Ф. Череповська

Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Нормативне обґрунтування
І. Загальні вимоги
1. Наявність у суб’єкта господарської діяльності ліцензії на цей вид діяльності (пункт 2.1 Ліцензійних умов, частина друга статті 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
2. Наявність свідоцтва про здобуття спеціальних знань арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
(пункт 2.3. Ліцензійних умов, частина перша статті 3-1 Закону. України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
3. Здійснення оплати послуг арбітражним керуючим в розмірі встановленому комітетом кредиторів та затвердженому господарським судом
(частина дванадцята статті 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
4. Здійснення додаткової винагороди арбітражному керуючому погодженої з комітетом кредиторів та затвердженої господарським судом.
(частина тринадцята статті 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
5. Вжиття заходів арбітражним керуючим щодо захисту майна боржника
(частини п’ята статті 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
6. Здійснення аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльність боржника, його становище на ринках
(частина п’ята статті 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
7. Організація ведення бухгалтерського і статистичного обліку та фінансової звітності
(статті 13, 17 та 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»)
8. Надання державному органу з питань банкрутства в установленому порядку інформації, необхідної для ведення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
(абзац четвертий частини п’ятої статті 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
Процедура розпорядження майном
1. Повідомлення кредиторів про результат розгляду вимог
(абзац четвертий частини дев’ятої статті 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
2. Розгляд разом з посадовими особами боржника заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли до господарського суду у зв’язку з порушенням справи про банкрутство
(абзац другий частини дев’ятої статті 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
3. Проведення аналізу на виявлення прихованого фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства
(абзац шостий частини дев’ятої статті 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
4. Організація проведення зборів кредиторів та повідомлення кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів
(частина перша статті 16 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)

5. Ведення реєстру вимог кредиторів
(абзац другий пункту шостого статті 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
6. Надання звіту господарському суду та комітету кредиторів про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника
(абзац десятий частини дев’ятої статті 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)

7. Повідомлення державному органу з питань банкрутства про виплату працівникам заробітної плати
(абзац дев’ятий частини дев’ятої статті 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)

8. Окреме внесення до реєстру вимог кредиторів забезпечених заставою (абзац другий пункт шостий статті 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)

9. Окреме внесення до реєстру вимог кредиторів відомостей про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та даними обліку боржника
(абзац третій пункту шостого статті 14 Закону України)
Процедура санації
1. Усунення від виконання повноважень керівника боржника
(частина четверта статті 17 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
2 Виконання повноважень керівника (органів управління) боржника
(частини друга, третя та четверта статті 17 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
3. Відкриття спеціального рахунку для проведення санації та розрахунків з кредиторами
абзац третій частини шостої статті 17 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
4. Розробка і подання на схвалення комітету кредиторів плану санації боржника та погодження за участю інвесторів, у разі їх наявності
абзац четвертий частини шостої статті 17 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)
5. Погодження плану санації з уповноваженим органом
(абзац шостий частини п’ятої статті 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, частина 18 статті 11 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”
6. Подання на затвердження плану санації
стаття 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
7 Звітуваня перед комітетом кредиторів щодо послідовної реалізації плану санації
абзац дев’ятий частини шостої статті 17 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
8. Надання своєчасно квартальної та річної фінансової звітності органам, до сфери управління яких
належить боржник
частина третя статті 8 та частина перша статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
9 Подання щоквартального звіту керуючого санації комітету кредиторів частина сьома статті 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
10 Розгляд вимог кредиторів, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство
абзац сьомий частини шостої статті 17 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
11. Надання комітету кредиторів за п’ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації письмового звіту і повідомлення членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів
частина перша статті 21Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
12. Надання квартальної та річної фінансової звітності органам, до сфери управління яких
належить боржник
частина третя статті 8 та частина перша статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
Процедура ліквідації
1 Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у офіційних друкованих органах
частина третя статті 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
2. Прийняття до свого відання майна боржника, вжиття заходів по забезпеченню його збереження
абзац другий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
3. Виконання функцій з управління та розпорядження майном банкрута
абзац третій частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
4. Здійснення інвентаризації та оцінки майна боржника банкрута згідно з законодавством
абзац четвертий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
5. Виконання повноважень керівника (органів управління) банкрута
абзац шостий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
6. Формування ліквідаційної маси
абзац сьомий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
7. Пред’явлення до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту
абзац восьмий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
8. Повідомлення працівників банкрута про їх звільнення відповідно до законодавства України про працю
абзац дев’ятий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
9. Розгляд в установленому порядку вимогах поточних кредиторів за зобов’язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є неоплаченими
абзац одинадцятий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
10. Подання до господарського суду заяв про визнання недійсними угод боржника
абзац дванадцятий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
11. Вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб
абзац. тринадцятий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
12 Передача у встановленому порядку на зберігання документів банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов’язковому зберіганню
абзац чотирнадцятий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
13. Реалізація майна банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів
абзац п’ятнадцятий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
14. Повідомлення про своє призначення державного органу з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом
абзац шістнадцятий частини першої статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, підпункт 3.2.3 Ліцумов
15. Заявлення вимог до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства
частина п’ята статті 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
16. Передача об’єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об’єктів комунальної інфраструктури до комунальної власності відповідних територіальних громад
частина перша статті 26 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
17. Передача іншим особам в установленому порядку за наявності у складі майна банкрута майна, виключеного з обороту
частина четверта статті 26 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
18. Порушення питань про виділення частки, яка належить банкруту в спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів в установленому порядку
частина п’ята статті 26 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
19 Використання при проведенні ліквідаційної процедури одного рахунку боржника в банківській установі та закриття рахунків які не відносяться до ліквідаційної процедури частина сьома статті 30 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
20. Подання не рідше одного разу на місяць комітету кредиторів звіту про свою діяльність
частина одинадцята статті 30 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом’
21. Надання на вимогу господарського суду або державного органу з питань банкрутства необхідних відомостей щодо проведення ліквідаційної процедури
частина дванадцята статті 30 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
22. Розподіл та спрямування коштів, одержаних від продажу майна банкрута, на задоволення вимог кредиторів
стаття 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
23. Подання до господарського суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу з додатками
частина перша статті 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
24. Повідомлення державного органу з питань банкрутства про завершення ліквідаційної процедури
частина перша статті 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
25. Повідомлення протягом п’яти днів з дня прийняття господарським судом рішення про те, що банкрут вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою підприємницьку діяльність, органу або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі необхідності забезпечення проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовження виконання повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення у встановленому порядку керівника (органів управління) боржника
частина третя статті 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
26. Додержання порядку звільнення працівників боржника
стаття 33 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
27 Забезпечення належного оформлення, упорядкування та зберігання всіх, в тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури частина 1 статті 34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
28. Забезпечення збереження архівних документів банкрута, визначення місця подальшого їх зберігання після винесення судом ухвали про ліквідацію юридичної особи частина друга статті 34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
ІІ. Спеціальні вимоги для арбітражних керуючих з високим ступенем ризику
1.. Погодження плану санації з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.
абзац шостий частини п’ятої статті 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, частина 18 статті 11 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”
2. Здійснення відчуження майна господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного фонду в процедурі банкрутства відповідно до законодавства з питань приватизації
частина дев’ятнадцята статті 11 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”

3. Дотримання порядку продажу майна банкрута-містоутворюючого підприємства як цілісного майнового комплексу
частина 11 статті 42 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
4. Дотримання порядку продажу майна боржника-особливо небезпечного підприємства у процедурі санації як цілісного майнового комплексу
частина 8 статті 43 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
5. Задоволення у третю чергу вимог кредиторів особливо небезпечних підприємств щодо відшкодування витрат на заходи по запобіганню заподіяння можливої шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу частина 11 статті 43 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
6. Повнота та своєчасність задоволення вимог центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом щодо підприємства, яке здійснює відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву
пункт 3 статті 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
ІІІ. Спеціальні вимоги для арбітражних керуючих з середнім, низьким ступенем ризику
1. Дотримання порядку продажу майна сільськогосподарських підприємствам і фермерських господарств

частина 3 статті 44, частина 13 статті 50 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
2. Здійснення аналізу фінансового становища сільськогосподарського підприємства з урахуванням сезонності сільськогосподарського виробництва та його залежності від природно-кліматичних умов
частина 5 статті 44 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
3. Виконання вимог законодавства щодо особливостей банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької
статті 41, 45, 46, 46-1, 47, 48, 49, 51, 52, 53 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки
«Так
– так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє
«Ні»
– ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє
«НВ»
– не вимагається від підприємства/ об’єкту, що перевіряється
«НП»
– не перевірялося на даному підприємстві/ об’єкті

Директор Державного
департаменту з питань банкрутства І. Ф. Череповська