ДО ЗАКОНУ “ПРО БАНКРУТСТВО” ВНЕСЕНО ЗМІНИ

Законом України від 04.11.2010р. внесено зміни до статті 43 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”


Внесені зміни стосуються особливо небезпечних підприємств.

Внесеними змінами визначено, що особливо небезпечними підприємствами вважаються також підприємства, діяльність яких пов’язана з використанням ядерної енергії. 


Також встановлені додаткові умови проведення конкурсу при продажі майна такого підприємства-боржника як цілісного майнового комплексу в процедурі санації. Відтепер обов’язковою умовою конкурсу для підприємств, діяльність яких зв’язана з використанням ядерної енергії є – збереження умов щодо підтримання ядерної та радіаційної безпеки, а також фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання. 

Крім цього, внесені доповнення в порядок черговості задоволення вимог кредиторів. Відтепер, при задоволенні вимог кредиторів особливо небезпечного підприємства, в третю чергу задовольняються також витрати на передбачені законодавством заходи щодо безпечного завершення діяльності, пов’язаної з використанням ядерної енергії.


Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом” безумовно вимагає постійної уваги з боку законодавців, відзначає Арбітражний керуючий Філатов Владислав Арнольдовичунаслідок свого безпосереднього призначення і необхідності відбиття змін з урахуванням економічного розвитку суспільства. 

Проте, на сьогоднішній день Арбітражний керуючий Філатов Владислав Арнольдович вважає необхідно все ж таки орієнтуватися на ухвалення нової редакції закону, а не задовольнятися практикою внесення незначних змін. Зв’язано це, перш за все, з наявністю цілого ряду недоліків, упущень, колізій і просто невідповідності сучасності цього закону.

На даний момент законодавцем розглядається декілька законопроектів з цього питання. Залишається сподіватися на те, що в недалекому майбутньому один із законів буде прийнятий.