НОРМАТИВНІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

Конституція України від 28.06.1996

Кодекси

Господарський кодекс України N 436-IV від 16.01.2003

Господарський процесуальний кодекс України N 1798-XII від 06.11.1991

Земельний кодекс України N 2768-ІІІ від 25.10.2001

Кодекс законів про працю України N 322-VІІ від 10.12.1971

Кримінальний кодекс України № 2341-ІІІ від 05.04.2001

Податковий кодекс України N 2755-VІ від 02.12.2010

Цивільний кодекс України N 435-IV від 16.01.2003

Кодекс України про адміністративні правопорушення N 8073-X від 07.12.1984


Закони

Закон України “Про акціонерні товариства” N 514-VI від 17.09.2008

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” N 996-XIV від 16.07.1999

Закон України “Про виконавче провадження” N 606-XIV від 21.04.1999 (попередня редакція)

Закон України “Про виконавче провадження” N 1404-VІІІ від 02.06.2016 (чинна редакція)

Закон України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” № 2864-ІІІ від 29.11.2001
Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” № 2343-ХІI від 14.05.1992 (попередня редакція)

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” № 4212-IV від 22.12.2011 (чинна редакція)

Закон України “Про господарські товариства” № 1576-XII від 19.09.1991

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15.03.2003

Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” № 2246-VIII від 07.12.2017 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” N 755-IV від 15.05.2003

Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” № 1255-ІV від 18.11.2003

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” № 2464-VI від 08.07.2010

Закон України “Про іпотечні облігації” № 3273-ІV від 22.12.2005

Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” № 2114-XII від 14.02.1992

Закон України “Про кредитні спілки” № 2908-ІIІ від 20.12.2001

Закон України “Про оплату праці” № 108/95-ВР від 24.03.1995

Закон України “Про оренду державного та комунального майна” № 2269-ХІІ від 10 квітня 1992

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”№ 877-V від 05.04.2007

Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” № 2346-ІІІ від 5.04.2001

Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” № 889-IV від 22.05.2003

Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 03.04.1997  (втратив чинність 01.01.2011)

Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21.12.2000

Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”. № 2171-ХІІ від 06.03.1992

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” № 1045-XIV від 15.09.1999

Закон України “Про систему оподаткування” N 1251-ХIІ, від 25.06.1991

Закон України “Про споживчу кооперацію” № 2265-XIІ від 10.04.1992

Закон України “Про страхування” N 85/96-ВР від 07.03.1996

Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" № 2275-VIII від 06.02.2018 

Закон України “Про управління об’єктами державної власності” № 185-V від 21.09.2006

та інші


 

Постанови, Накази, Інструкції


Постанова правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1
“Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”.

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 N 36
“Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних України”
(втратила чинність з 01.01.2011)

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31
“Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”.

Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 26.06.2001 N 16
“Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду”
Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492
“Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”

Наказ № 80 від 19.02.1998 Державної податкової адміністрації України
“Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів). (Форми NN 1-ОПП, 2-ОПП, 17-ОПП, 4-ОПП, 5-ОПП, 6-ОПП, 7-ОПП, 8-ОПП, 9-ОПП, 10-ОПП, 11-ОПП, 12-ОПП, 14-ОПП, 15-ОПП, 16-ОПП)” (втратив чинність 30.12.2010)

Наказ № 979 від 22.12.2010 Державної податкової адміністрації України
“Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України”

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339
“Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття”

Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.1994 N 69
“Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 222 від 30.12.1998 “Про затвердження порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій”.
Наказ МВС України від 11.01.1999 N 17
“Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів”.

Наказ Держкомпідприємництва та Мінекономіки від 13.02.2002 № 22/35 “Про затвердження Порядкуконтролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)”.


Роз’яснення


РОЗ’ЯСНЕННЯ Вищого арбітражного суду від 12.09.1996 № 02-5/334
“Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств”

РЕКОМЕНДАЦІЇ Вищого господарського суду України вiд 04.06.2004 № 04-5/1193 Про деякі питання практики застосування Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

РІШЕННЯ КСУ від 20.06.2007 № 5рп/2007 у справі про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” № 2343-ХІI від 14.05.1992 (справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми власності)

ПОСТАНОВА № 13 Пленуму Верховного Суду України
від 24.10.2008 “Про практику розгляду судами корпоративних спорів”.

ПОСТАНОВА № 15 Пленуму Верховного Суду України
від 18.12.2009 “Про судову практику в справах про банкрутство”

ЛИСТ Вищого господарського суду України від 05.02.2010 № 05-06/520/78 “Щодо деяких питань розгляду справ про банкрутство”.

Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство.