ПОСЛУГИ ОФІСУ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО ФІЛАТОВА В.А.

- Консультації з питань управління, в тому числі антикризового; 

- Консультації з питань фінансового оздоровлення, відновлення платоспроможності, виводу підприємства з ринку; реструктуризації дебіторської та/або кредиторської заборгованості;

- Загальний дью ділідженс (General Due Diligence) - проведення перевірки всіх аспектів діяльності підприємства, включаючи аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища і становища на ринках;

- Фінансовий дью ділідженс (Financial Due Diligence) - проведення оцінки фінансового стану підприємства, перевірка і надання висновків щодо його активів і пасивів, визначення їх вартості і ефективності;

- Юридичний дью ділідженс (Legal Due Diligence) - аналіз дотримання підприємством приписів законодавства у своїй діяльності, укладенні і виконанні договорів тощо; 

- Консультації з питань припинення підприємства в результаті ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення);

- Консультації з питань застосування судових процедур банкрутства до боржника (розпорядження майном боржника, мирова угода, санація, ліквідація банкрута);

- Консультації і надання правової допомоги  кредиторам і боржнику у порушеній справі про банкрутство;

- Виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

- Консультації щодо заставного майна, наявності або відсутності застави (в т. ч. податкової) щодо майна підприємства;

- Здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство під час застосування  загального, спеціального або спрощеного порядку провадження у справі про банкрутство;

- Ліквідації підприємств ( в т.ч. з податковими боргами);

- Ліквідація (банкрутство) підприємств, зареєстрованих нерезидентами;

- Реєстрація підприємств

- Господарські спори;

- Представнцство інтересів в суді;

- Повернення боргів;

- Здійснення аналізу і прововий супровід роботи з договорами;

- Комплексне юридичне обслуговування. Аутсорсінг юридичних послуг;

- Правова допомога адвоката; 

- Податкова адвокатура. Представництво інтересів клієнтів в ході перевірок контролюючими органами;

- Бухгалтерський та податковий облік;

- Юридичний супровід угод М&A;