0 IMAG0002 IMAG0003 IMAG0004 IMAG0005 IMAG0006 IMAG0007 IMAG0008 x3 x4 x5 x6

БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ ЗНОВУ У ПОЛІ ЗОРУ ЗАКОНОДАВЦІВ

Верховною Радою України 23.12.2009р. прийнято Закон України № 1790-VI «Про внесення зміни до Закону України«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОВІДКИ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ, ВИЗНАННЯ ЇХ БАНКРУТАМИ, ПЕРЕБУВАННЯ У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА ЗАТВЕРДЖЕНО !

Наказом від 01.12.2009р. № 1354 Міністерства економіки України затверджено Стандарт надання адміністративної послуги з видачі довідки про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, перебування у процедурі банкрутства

Приказом от 01.12.2009г. № 1354 Министерством экономики Украины утвержден Стандарт предоставления административной услуги по выдаче справки о возбуждении производства по делу о банкротстве предприятий, признания их банкротами, пребывания в процедуре банкротства.

ТРЕТЮ ЧАСТИНУ СІЧНЯ 2010 РОКУ БУДЕМО ВІДПОЧИВАТИ ТА СВЯТКУВАТИ!

Кабінет Міністрів України рекомендував керівникам підприємств, установ та організацій перенести в порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2010 році робочі дні…

Кабінет Міністрів України рекомендував керівникам підприємств, установ та організацій перенести в порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2010 році робочі дні з:

понеділка 4 січня – на суботу 30 січня;

вівторка 5 січня – на суботу 13 лютого;

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА! ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ! РОЗМІРИ ЗМІНЕНО!

04 листопада 2009 року набрав чинності Закон України № 1646-VI «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати», або “Закон про підвищення соціальних стандартів”

04 ноября 2009 года вступил в силу Закон Украины № 1646-VI «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» или “Закон о повышении социальных стандартов”.

ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ ПРИЗНАЧЕНО У ЧЕРГОВОМУ БАНКУ !

Згідно з Постановою Правління Національного банку України від 15.10.2009р. № 603 “Про призначення тимчасової адміністрації в Товаристві з обмеженою відповідальністю “Діалогбанк” (м. Дніпропетровськ) в ТОВ “Діалогбанк” (м. Дніпропетровськ) призначено тимчасову адміністрацію строком на шість місяців (16.10.2009-15.04.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 16.10.2009 до 15.01.2010….

РОЗМІР ВИТРАТ З ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗНОВУ ЗМІНЕНО !

Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 05.08.2009р. №825 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005р. N 1258» постановив внести зміни до розмірів витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ….

ЗМІНЕНО РОЗМІРИ ВИТРАТ НА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ.

27 квітня 2009 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів від 14.04.2009 року № 361 «Про внесення змін до розмірів витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ».

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ВІДЧУЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ.

Постановою Кабінету міністрів України від 24 червня 2009 р.№ 639 внесено зміни до Порядку відчуження об’єктів державної власності (далі Порядок).


Постановлением Кабинета министров Украины от 24 июня 2009 р. № 639 внесены изменения в Порядок отчуждения объектов государственной собственности (дальше Порядок).